EXPLORE DIGITALCAREER

Digitalcareers 3 anbefalinger på rekruttering af de rigtige digitale kandidater

21/02/2018

Den fortsat stigende vækst på e-handel i Danmark skaber stor efterspørgsel på digitale kandidater med de rigtige digitale kompetencer inden for digital marketing og e-commerce. Hvordan kan virksomheder på bedst mulig vis håndtere den eksplosive efterspørgsel på digitale kandidater med digitale kompetencer, og deraf finde de rigtige kandidater?

FDIHs årlige e-handelsanalyse viser, at vi danskere i 2017 har handlet for 375 mia. kr. og 31% af disse handler (114,7 mia. kr.) er fuldført online. Den positive stigning på e-handel i Danmark har bl.a. medført en stor efterspørgsel på kandidater, med kompetencer inden for digital markerting og e-commerce.

Denne store efterspørgsel resulterer i, at arbejdsløsheden inden for digitale stillinger, rundt regnet, er lig 0. Det har selvfølgelig den effekt, at det gør det sværere for virksomheder at finde kandidater med de rigtige digitale kompetencer.

Med vores ekspertise inden for digital rekruttering har vi, DigitalCareer, udarbejdet 3 anbefalinger på hvordan virksomheder bedst muligt håndterer den store efterspørgsel på digitale kandidater med digitale kompetencer, og med resultat; ansætter de rigtige medarbejdere:

1)   ACCEPT

Det tager tid at finde de helt rigtige digitale kandidater med de rigtige digitale kompetencer. Derfor er det vigtigt at acceptere, at der skal investeres mange timers arbejde i at finde kandidaterne.

2)   SYNLIGGØRELSE

Det er vigtigt at synliggøre de ’benefits’ der er for de mulige kandidater, og med ’benefits’ mener vi, at der skal være fokus på personlig og faglig udvikling. På denne måde får kandidaterne en klar vished om, hvad de går ind til, uden forvirring og miskommunikation.

3)   SKARPHED

Digital marketing og e-commerce er blevet atomiseret i specialiseringer, og derfor er det vigtigt at være skarpe i, hvad virksomhederne har brug for. På den måde kan de rigtige kandidater blive identificeret, og i sidste ende kan det hjælpe virksomheder til fremtidig vækst.

Disse 3 anbefalinger er konstrueret på baggrund af vores erfaring med at rekruttere medarbejdere med stærke digitale kompetencer inden for marketing, technology og finance.

Planning your next hire?

Specializing within digital recruitment we offer two recruitment models; Talent Recruitment and Strategic Recruitment.

CONTACT US